QUẢNG NGÃI DỒN LỰC THỰC HIỆN HÀNG LOẠT DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

Với tổng số vốn 38.000 tỷ đồng, 6 dự án hàng không và đường bộ sẽ gấp rút hoàn thành trong giai đoạn 2020 – 2025, hứa hẹn mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư vào Quảng Ngãi.
Trong đó, dự án Việt Nhân Quảng Ngãi sắp triển khai cũng nhận được thông tin tích cực từ các công trình này, tiêu biểu là Công trình Đường nối từ Cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong (VSIP).
Kinh phí: 720 tỷ đồng
Chiều dài: 7km
Thực hiện: 2020 – 2022.

 

Nguồn: https://www.quangngai.dcs.vn/vi_VN/tin-oc-nhieu/-/asset_publisher/9F2li5r5FPQI/content/6-cong-trinh-giao-thong-tao-ong-luc-moi-phat-trien-quang-ngai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *