Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển Việt Nhân luôn vững vàng với tinh thần Đúng ĐẠO, thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy NHÂN làm trọng được thể hiện xuyên suốt và liên tục qua hình ảnh logo Việt Nhân. Bán cầu trên tượng trưng cho Thiên Thời, bán cầu dưới tượng trưng cho Địa Lợi, và ở giữa là Nhân Hòa – cầu nối giữa Thiên Thời và Địa Lợi.

Logo cũng thể hiện rõ tư tưởng phát triển của Việt Nhân là dựa trên nhu cầu cơ bản của người dân và xã hội, đó là Nồi cơm (bán cầu dưới) và Mái nhà (bán cầu trên).

Nồi cơm: Có thực thì mới vực được đạo.

Mái nhà: An cư Lạc nghiệp.

Tư tưởng này tiếp tục được phát triển qua cách làm của Việt Nhân trong nhiều năm qua, hình thành Mái nhà chungNồi cơm chung mà mỗi người Việt Nhân cùng có trách nhiệm giữ gìn, vun xới.

Với khát vọng to lớn vì một Việt Nam Hùng Cường, Việt Nhân lại rất khoa học khi lựa chọn điều cơ bản nhất đó là Nồi cơm và Mái nhà cho sự san sẻ, đoàn kết, chở che để góp phần làm rạng danh người Việt.

TẦM NHÌN

“MƯU CẦU HẠNH PHÚC CHO NHIỀU NGƯỜI”

SỨ MỆNH

“THÔNG QUA CÔNG VIỆC, ĐÓNG GÓP GIÁ TRỊ CHO XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC”