VSIP QUẢNG NGÃI NHẬN GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ KCN XANH 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2020 – VSIP Quảng Ngãi vinh dự nhận Giải thưởng “Khu Công nghiệp Xanh 2020” do Hiệp hội Tư vấn Thông tin Kinh tế – Thương mại (VCAIET) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận.
Buổi lễ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội.
Giải thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí: phát triển cơ sở hạ tầng KCN VSIP Quảng Ngãi phù hợp với bảo vệ môi trường như thế nào, VSIP Quảng Ngãi mang đến sự đoàn kết như thế nào, áp dụng công nghệ mới để phát triển bền vững, VSIP đã thực hiện phương pháp hiệu quả nào đối với môi trường và quản lý tài nguyên và VSIP đóng góp cho phát triển cộng đồng tại địa phương.
Giải thưởng dành cho VSIP Quảng Ngãi một lần nữa khẳng định việc cung cấp môi trường làm việc, sống và vui chơi tích hợp thông qua các khu đô thị và khu công nghiệp tích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *